Kiddo'z logo
menu

veiligheid

Voor een kind is een veilige vertrouwde omgeving belangrijk. Kiddo'z biedt die veilige omgeving. De ruimte en de inrichting past bij de leeftijd van het kind. Onze vestigingen voldoen aan de veiligheidseisen van de GGD en de brandweer.

Buitenspelen doen wij op het naburige schoolplein van de Frans Naereboutschool en de Ichtusschool. Dit is voor de kinderen een bekende plek en het plein is deels omheind en overzichtelijk.

Behalve veiligheid in en rond de gebouwen, letten we er ook op dat de kinderen zich veilig voelen bij Kiddo'z. In onze ruimtes hebben we een prettige, gezellige sfeer gecreëerd waar de kinderen zich thuis kunnen voelen.

Om de veiligheid te kunnen waarborgen is er een beleidsplan Veiligheid en Gezondheid opgesteld. Dit beleidsplan wordt minimaal jaarlijks geactualiseerd en is onder het kopje "documenten" op deze website terug te vinden.

Ook maken wij jaarlijks een risico-inventarisatie van Risicomonitor. Deze wordt, samen met het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid, regelmatig besproken tijdens het werkoverleg.