Kiddo'z logo
menu

protocollen

Bij Kiddo’z werken we met diverse protocollen. Het doel van een protocol is te komen tot een eenduidige werkwijze binnen het kindcentrum en moeilijke en/of onveilige situaties zo goed mogelijk te signaleren en te hanteren.

Hieronder kunt u de protocollen van bso Kiddo’z inzien.

locatie specifiek plan heropening protocol noodopvang protocol kinderopvang en corona

protocol gezondheid protocol halen en brengen protocol hoofdluis protocol kinderen in de zon protocol klachten protocol meldcode voor de kinderopvang protocol omgaan met sterfgevallen protocol op stap met de bso protocol pesten protocol risico inventarisatie protocol schoonmaak protocol seksuele opvoeding protocol stagiairebeleid protocol veiligheid protocol vermissing van een kind protocol voeding protocol voor dreiging van buitenaf protocol vrijwilligersbeleid protocol wennen