Kiddo'z logo
menu

pedagogisch beleidsplan

Kiddo'z heeft haar visie op kinderopvang conform de wet IKK vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. Hierin staat ook uitgewerkt hoe wij er naar streven deze visie in de praktijk te realiseren.

De belangrijkste onderwerpen zijn de kerncompetenties: Emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en het leren van normen en waarden. Daarnaast kun je in het pedagogisch beleidsplan lezen over onderwerpen zoals de dagindeling, leidster-kind ratio, voeding, hygiëne, ziekte, het vier-ogenprincipe en nog veel meer.

open het pedagogisch beleidsplan