Kiddo'z logo
menu

beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen bij Kiddo’z in een veilige en gezonde omgeving verblijven. We hebben met zorg een mooie veilige en gezonde omgeving gecreëerd. We zijn ons ervan bewust dat de kinderen altijd risico's lopen op het gebied van veiligheid en gezondheid, maar we kunnen nooit helemaal uitsluiten dat er ongelukken gebeuren of dat er een kind ziek wordt. Daarom hebben wij met het team een risico-inventarisatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid uitgevoerd om in kaart te brengen waar en wanneer de kinderen risico’s lopen. Dit hebben gedaan met behulp van de Risicomonitor. Aan de hand daarvan hebben we samen een beleidsplan veiligheid en gezondheid opgesteld.

het meest actuele beleidsplan kunt u hier inzien